Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ICARAP

Nieuwsbericht toezicht

DNB geeft een nadere toelichting over het ICARAP. Er wordt onder andere behandeld welke ondernemingen de verplichting hebben tot het uitvoeren van het ICARAP en de frequentie daarvan.

Gepubliceerd: 10 april 2024

Vrouw werkt achter beeldscherm

Beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens MiFID-diensten verlenen, hebben meestal de verplichting om een Internal capital adequacy assessment process and internal risk assessment process (ICARAP) te doorlopen. DNB heeft het ICARAP ook verplicht gesteld voor alle kleine en niet-verweven beleggingsondernemingen (zoals bedoeld in artikel 12 van de IFR) met uitzondering van beleggingsondernemingen die uitsluitend een beleggingsdienst als bedoeld in onderdeel a en/of d * van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van de Wft verlenen.

Ondernemingen kunnen proportionaliteit in acht nemen ten aanzien van het ICARAP. Dat wil zeggen dat het ICARAP passend en evenredig is ten opzichte van de aard, de omvang en de complexiteit van de activiteiten van de betrokken onderneming.

Onder het ICARAP wordt verstaan: het proces voor de permanente evaluatie en instandhouding van de bedragen, de samenstelling en de verdeling van het interne kapitaal en de liquide activa die de onderneming toereikend acht om de aard en de omvang van de risico’s te dekken waaraan de beleggingsonderneming blootstaat of kunnen worden blootgesteld. Het ICARAP wordt vastgelegd in het ICARAP-document.

Ondernemingen dienen te allen tijde te beschikken over een adequaat ICARAP-document. DNB verwacht daarom dat ondernemingen minstens jaarlijks het ICARAP doorlopen en het ICARAP-document aanpassen. Indien zich tussentijds wijzigingen voordoen die relevant zijn voor het ICARAP, bijvoorbeeld overnames, nieuwe diensten en activiteiten, dient het ICARAP tussentijds te worden doorlopen en het ICARAP-document aangepast te worden. Het is tevens mogelijk dat DNB de onderneming vraagt het ICARAP-document in te dienen, al dan niet met specifieke verzoeken en aandachtspunten.

Bij de beoordeling van het ICARAP-document houdt DNB rekening met de Richtsnoeren betreffende de gemeenschappelijke procedures en methoden voor het toetsings- en evaluatieproces door de toezichthouder overeenkomstig Richtlijn (EU) 2019/2034 (SREP richtsnoeren) van de Europese Bankenautoriteit en de Europese Autoriteit voor effecten en markten.

*Dit betreft de volgende beleggingsdiensten: in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten en in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten.