Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Meldplicht deposito’s

Nieuwsbericht toezicht

Hierbij informeren we u opnieuw over de verschillende meldplichten voor deposito’s in het kader van de sancties tegen Rusland en Belarus. Van banken wordt op een aantal punten actie verwacht. Voor dit jaar is de deadline voor het rapporteren van deposito’s 7 juni 2024.

Gepubliceerd: 16 mei 2024

Zuidas

Meldplicht deposito’s onderdanen Rusland/Belarus

Op basis van art. 5 octies van Verordening 833/2014 (Rusland) en art. 1 septvicies van Verordening 765/2006 (Belarus) zijn kredietinstellingen verplicht met als eerste vervaldatum uiterlijk 27 mei 2022 en vervolgens elke 12 maanden:

  1. a) aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven, of van in Rusland of de Belarus gevestigde rechtspersonen, entiteiten of lichamen;
  2. b) aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn, informatie te verstrekken over deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van Russische of Belarussische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland of Belarus verblijven en die het staatsburgerschap van een lidstaat of verblijfsrechten in een lidstaat hebben verworven via een burgerschapsregeling voor investeerders of een verblijfsregeling voor investeerders.

Meldplicht deposito’s die eigendom zijn van Russische onderdanen

In het sanctiepakket uit december 2022 is aan artikel 5 octies van Verordening 833/2014 lid a bis toegevoegd. Hierin staat de verplichting voor kredietinstellingen om ‘aan de nationale bevoegde autoriteit van de lidstaat waar zij gevestigd zijn of aan de Commissie, een lijst te verstrekken van deposito’s van meer dan 100 000 EUR die in het bezit zijn van rechtspersonen, entiteiten of lichamen die buiten de Unie zijn gevestigd en waarvan de eigendomsrechten voor meer dan 50 procent direct of indirect in handen zijn van Russische onderdanen of natuurlijke personen die in Rusland verblijven. Om de twaalf maanden verstrekken zij bijgewerkte informatie over de bedragen van dergelijke deposito’s.’

Inrichting meldplicht

Bij de vorige meldingen in 2022 en 2023 diende DNB in opdracht van de bevoegde autoriteit, het ministerie van Financiën in Nederland, als meldpunt. Voor de hierboven genoemde meldplichten geldt dezelfde werkwijze. DNB zal wederom als meldpunt dienen en houdt dus verder geen toezicht op de naleving.

Banken dienen de in de sanctieverordening genoemde deposito’s dus te melden bij DNB en dienen uiterlijk 7 juni 2024 de informatie aan te leveren.

Bij het melden maakt u gebruik van de formats die in opdracht van de Europese Commissie zijn opgesteld door EBA. Deze formats zijn te vinden via deze link. Dit zijn dezelfde formats als voor de vorige melding uit 2023. Deze formats kunt u ook vinden in MijnDNB.  

Wij zetten voor de uitvraag een rapportageverplichting open in MijnDNB. U kunt de gevraagde informatie via MijnDNB aanleveren op basis van deze rapportageverplichting. Wanneer er geen deposito’s te melden zijn, dienen instellingen wel de gebruikelijke identificatie (1 - Metadata) in te vullen. Het andere template (2 – Deposits) kan dan leeg worden gelaten. Dit om er zeker van te zijn dat alle instellingen de uitvraag hebben gezien en hebben beoordeeld of er meldingen gedaan moeten worden.

Voor technische vragen over het melden via MijnDNB kan contact op worden genomen met de vaste contactpersoon bij ECTB (DNB).

Voor vragen over de sanctieregelgeving en inhoud van de meldplichten kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën via sancties@minfin.nl.

Ontdek gerelateerde artikelen