Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Onderzoek marktrisico HER

Na het onderzoek marktrisico van 2023 heeft DNB in het eerste kwartaal van 2024 onderzoek gedaan naar marktrisico bij een aantal onder toezicht staande handelaren voor eigen rekening (hierna: HER).

Gepubliceerd: 27 juni 2024

Vinkje zetten op een  scherm

Het doel van dit onderzoek was wederom om meer inzicht te verkrijgen in het rapportage- en beheersingskader voor marktrisico. De deelnemende instellingen ontvangen een individuele terugkoppeling, dit nieuwsbericht gaat in op de generieke resultaten en aandachtspunten voor de gehele sector.

Marktrisico is verreweg het grootste en belangrijkste onderdeel van de kapitaalvereisten van HER. Desondanks wordt marktrisico niet noodzakelijk ervaren als het grootste risico dat handelaren lopen. Dit heeft te maken met de algoritmische aard van de handel van deze instellingen. Vanwege de sterk geautomatiseerde handel, blijft ook operationeel risico daarom een van de grootste aandachtspunten. 

Het kapitaalvereiste dat voortvloeit uit de IFR en wordt gerapporteerd in de toezichtrapportages is gebaseerd op de openstaande posities aan het einde van het kwartaal, terwijl in de praktijk blijkt dat de sterk geautomatiseerde algoritmische handelaren de meeste blootstelling aan marktrisico lopen gedurende de handelsdag. Bovendien stelt artikel 9 van de IFR dat beleggingsondernemingen te allen tijde aan de kapitaalvereisten moeten voldoen en daarom wordt regelmatige controle van de blootstelling aan marktrisico tijdens het handelen als noodzakelijke good practice beschouwd. De resultaten van het onderzoek benadrukken het belang van het intraday monitoren van het kapitaalvereiste op marktrisico.  

Uit het onderzoek is ook naar voren gekomen dat meerdere HER moeite hebben met de implementatie van de CRR market risk standardized approach onderliggend aan de K-NPR methode. Zowel tijdens het onderzoek als tijdens de reguliere controles van de toezichtrapportages worden nog geregeld rapportagefouten gevonden, wat kan leiden tot een hogere kapitaaleis dan waar de HER rekening mee houdt. DNB wil daarom alle onder toezicht staande instellingen nogmaals wijzen op het belang van datakwaliteit. Kwalitatief goede berekeningen en rapportages zijn namelijk van cruciaal belang voor goed en efficiënt toezicht. Op de nieuwspagina van DNB (nieuws voor de sector) plaatst DNB geregeld guidance voor het invullen van de toezichtrapportages. Daarnaast beschikt de DNB-website over handboeken die kunnen worden geraadpleegd tijdens het invullen van toezichtrapportages (beleggingsondernemingen en fondsbeheerders).

Ontdek gerelateerde artikelen