Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Publicatie nieuw bankenpakket CRR3/CRD6

De finale teksten van de Capital Requirements Regulation 3 (CRR3) en de Capital Requirements Delegation 6 (CRD6) zijn op 19 juni 2024 gepubliceerd. Met dit nieuwe bankenpakket wordt het finale Bazel 3-akkoord geïmplementeerd in de Europese Unie.

Gepubliceerd: 05 juli 2024

Overleg op kantoor

Uitkomst onderhandelingen wetgevers EU

In oktober 2021 heeft de Europese Commissie een voorstel voor het bankenpakket CRR3/CRD6 gepubliceerd. Deze tekst is gebaseerd op het finale Bazel 3-akkoord uit 2017. Daaropvolgend zijn de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad in onderhandeling getreden. De nu gepubliceerde amendementen zijn het resultaat van die onderhandelingen en daarmee finaal.

Implementatie en tijdlijnen

CRR3 treedt in werking op 9 juli 2024 en is vanaf 1 januari 2025 grotendeels rechtstreeks van toepassing in alle EU-lidstaten, met uitzondering van specifieke wijzigingen, die vanaf 9 juli 2024 al van toepassing zijn. Deze uitzonderingen betreffen voornamelijk het actualiseren van definities of het vaststellen van mandaten voor de Europese Bankautoriteit om Level 2- en 3-wetgeving te ontwikkelen. Instellingen dienen vanaf de toepassingsdatum te voldoen aan de nieuwe wettelijke vereisten.

De CRD6 treedt ook in werking op 9 juli 2024, maar nu het een richtlijn betreft moeten de wijzigingen in elke lidstaat in de nationale wet- en regelgeving worden omgezet voordat ze van toepassing zijn. Het ministerie van Financiën moet de CRD6 uiterlijk 18 maanden na publicatie van de finale teksten geïmplementeerd hebben in de Nederlandse wet- en regelgeving. De bepalingen uit de CRD6 moeten grotendeels vanaf 11 januari 2026 worden toegepast.

Marktrisicoraamwerk

De Europese Commissie heeft op 18 juni 2024 aangekondigd dat ze voornemens is gebruik te maken van de bepaling onder CRR artikel 461a, en de inwerkingtreding van het marktrisicoraamwerk wil uitstellen met één jaar tot 1 januari 2026. De overeenkomstige gedelegeerde handeling van de Commissie moet later dit jaar worden aangenomen.

Meer informatie

Ontdek gerelateerde artikelen