Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Reciprocering van de Belgische systeemrisicobuffer

Nieuwsbericht toezicht

DNB heeft besloten tot het reciproceren van het percentage van 6% (zes procent) voor de geactiveerde systeemrisicobuffer (systemic risk buffer – SyRB) voor alle IRB-retailblootstellingen aan natuurlijke personen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed dat in België is gelegen (zowel blootstellingen met als zonder wanbetaling). Dit is in overeenstemming met de aanbeveling van het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB).

Gepubliceerd: 12 maart 2024

Fietsers en gebouw onder constructie

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 april 2024.

Achtergrond van de toepassing

Het Europees Comité voor systeemrisico's (ESRB) heeft aanbevolen de macroprudentiële maatregel van de Nationale Bank van België (NBB) te reciproceren (wederkerig te verklaren). DNB heeft als uitgangspunt dat zij macroprudentiële maatregelen van andere lidstaten in principe reciproceert als de ESRB dit aanbeveelt. Met dit besluit volgt DNB deze aanbeveling op om zo grensoverschrijdende effecten zoals ‘weglekken’ en regelgevingsarbitrage te voorkomen.

Toelichting van de maatregel

De maatregel bestaat uit een systeemrisicobuffer van 6% voor instellingen die gebruikmaken van de interneratingbenadering (IRB) voor het berekenen van hun risicogewogen posten voor blootstellingen met betrekking tot particulieren en kleine partijen (oftewel retail exposures) als bedoeld in artikel 123 van de CRR ten aanzien van natuurlijke personen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed dat in België is gelegen (zowel blootstellingen met als zonder wanbetaling).

Met dit besluit erkent DNB de door de NBB vastgestelde maatregel. Het door de NBB vastgestelde systeemrisicobufferpercentage wordt hierdoor van toepassing op instellingen in Nederland die relevante blootstellingen, zoals hierboven beschreven, zijn aangegaan via grensoverschrijdende dienstverlenging in België dan wel via in België gevestigde bijkantoren.

Er geldt een instellingsspecifieke drempel van €2 miljard. Dit betekent dat het in dit besluit vastgestelde systeemrisicobufferpercentage uitsluitend van toepassing is op instellingen in Nederland met meer dan €2 miljard aan IRB-blootstellingen met betrekking tot natuurlijke personen die gedekt zijn door niet-zakelijk onroerend goed en waarvoor het onderpand in België is gelegen.

DNB heeft het voornemen tot het nemen van het onderhavige besluit van 26 januari 2024 tot en met 26 februari 2024 openbaar geconsulteerd op de website van DNB. Hierop zijn geen reacties ontvangen.

Meer informatie
Zie voor meer informatie de Belgische maatregel en de Aanbeveling van de ESRB.

Ontdek gerelateerde artikelen