Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Aandachtspunten bij derisking voorafgaand aan invaren

Nieuwsbericht toezicht

DNB ontvangt vanuit de sector veel vragen over de wettelijke vereisten rondom de derisking van het risicoprofiel voorafgaand aan het moment van invaren. Ter verduidelijking van de geldende wettelijke vereisten heeft DNB een Q&A gepubliceerd.

Gepubliceerd: 26 april 2024

Pensioentransitie

Wanneer kan een pensioenfonds derisken?

Een pensioenfonds volgt voorafgaand aan de transitiebesluitvorming het vastgestelde beleggingsbeleid. Dit sluit onder meer aan op de vastgestelde risicohouding van het fonds. In het strategische beleggingsbeleid is vastgelegd in welke mate een fonds van de beoogde beleggingsportefeuille kan afwijken, veelal in de vorm van bandbreedtes rondom verschillende beleggingscategorieën. Indien de wijziging van het risicoprofiel (zoals ‘derisking’) zich binnen deze bandbreedtes afspeelt, is dit in principe toegestaan. Als de aanpassing van het risicoprofiel niet binnen het strategisch beleggingsbeleid past, dient het pensioenfonds het strategisch beleggingsbeleid te wijzigen.

Aanpassing beleggingsbeleid na invaarbesluit

Pensioenfondsen hebben de mogelijkheid om voor te sorteren op de risicohouding in het nieuwe pensioencontract door aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid. Een pensioenfonds kan hier pas toe besluiten nadat het pensioenfonds de risicohoudingen per cohort heeft vastgesteld, de invaarbesluitvorming is afgerond en de uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in het implementatieplan. Een aanpassing van het beleggingsbeleid waarbij na transitiebesluitvorming eerst het risicoprofiel wordt verlaagd en bij invaren weer verhoogd, valt niet onder de hiervoor genoemde mogelijkheid om het beleggingsbeleid gedurende de transitie te richten op de nieuwe risicohoudingen.

Voor een nadere uiteenzetting kunt u de Q&A Derisking risicoprofiel voorafgaand aan moment van invaren (dnb.nl) raadplegen.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw accounttoezichthouder.

Ontdek gerelateerde artikelen