Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Belangrijke rol fondsen bij keuze om niet in te varen

Nieuwsbericht toezicht

Pensioenfondsen die verwachten niet in te varen, leunen daarbij sterk op de voorkeur van de werkgever. Dit blijkt uit het gesprek dat DNB recent is aangegaan met niet-invarende fondsen. Op zich is deze uitkomst niet verrassend, omdat de primaire verantwoordelijkheid voor het niet doen van een invaarverzoek bij de werkgever ligt. Dit neemt niet weg dat het vanuit de regiefunctie belangrijk is dat het fonds de dialoog opzoekt met de werkgever over de vraag of invaren voordelen biedt voor (ex-)deelnemers en/of gepensioneerden.  

Gepubliceerd: 25 januari 2024

Drukte op Schiphol

Invaren is het standaardpad 

Invaren is als standaardpad in de wet opgenomen. Het is van belang dat de keuze voor niet-invaren zorgvuldig wordt genomen en de evenwichtigheid wordt onderbouwd. Dit is primair de verantwoordelijkheid van de werkgever, maar fondsen hebben zelf ook een belangrijke rol. Dit geldt sowieso voor fondsen die een WTP-regeling gaan uitvoeren. Zij zijn wettelijk verplicht om te onderbouwen of ze de analyse van de werkgever om niet in te varen delen. Hierbij moet het fonds ook de berekeningen en de overwegingen inzichtelijk maken in het implementatieplan. Ook gesloten fondsen hebben de mogelijkheid om in te varen. Vanuit de regiefunctie van het pensioenfonds bij het transitieproces, ligt het voor de hand dat ook besturen van fondsen die geen WTP-regeling gaan uitvoeren, actief het gesprek aangaan met de werkgever.   

Een kwart van de pensioenfondsen / AFP-kringen verwacht niet in te varen 

In oktober 2023 hebben DNB en de AFM de vierde WTP-monitoringsvragenlijst verstuurd aan pensioenfondsen. Uit deze laatste uitvraag blijkt dat ongeveer één op de vier pensioenfondsen en APF-kringen op dit moment verwacht niet in te varen. Dit zijn vaak kleinere of middelgrote pensioenfondsen of APF-kringen. Op het totaal van alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden gaat het met zo’n 500.000 personen om minder dan 3%. Desalniettemin vindt DNB deze groep groot genoeg voor extra aandacht vanuit het toezicht.  

Veel verschillende redenen om niet in te varen 

Eind vorig jaar heeft DNB een ronde tafel georganiseerd en is in gesprek gegaan met bestuurders van pensioenfondsen die verwachten niet of deels in te varen. Veel fondsen bleken al in gesprek te zijn met de werkgever over het voornemen om niet in te varen. Bij deze ronde tafel kwam naar voren dat er allerlei redenen zijn om niet in te varen. Het kan gaan om boekhoudregels van de Amerikaanse moedermaatschappij van de werkgever, maar ook andere redenen worden genoemd.

Bijvoorbeeld dat deelnemers tevreden zijn met de huidige regeling, of dat invaren niet uitvoerbaar is.*

Ook het bestaan van afspraken over bijstorting door de werkgever of andere garantieafspraken zien sommige pensioenfondsen als een belemmering voor invaren. Verschillende redenen kunnen een rol spelen, maar uiteindelijk is het wel van belang dat er een evenwichtige afweging plaatsvindt, waarbij alle relevante belangen in acht worden genomen. Op dit punt is naar de indruk van DNB nog veel te winnen. DNB zal hier in de terugkoppeling op de vierde WTP-monitoringsvragenlijst aandacht aan besteden.  

Ontdek gerelateerde artikelen