Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Derde bijeenkomst Platform pensioentransitie: collectieve uitkeringsfase SPR, invaren DC en regels arbeidsongeschikten bij buy-out

Nieuwsbericht toezicht

Op 20 december 2023 werd de derde bijeenkomst van het Platform pensioentransitie gehouden bij de AFM. Wederom werden drie concrete toezichtcasussen besproken die waren ingebracht door de brancheorganisaties. De onderwerpen waren de vormgeving van een collectieve uitkeringsfase in de solidaire premieregeling, het invaren van DC-kapitalen en hoe gesloten fondsen moeten omgaan met arbeidsongeschikte deelnemers in de situatie van een buy-out. Hieronder vindt u een link naar het verslag.

Gepubliceerd: 18 januari 2024

Auto ruiten krabben

Het Platform pensioentransitie is een periodiek overleg tussen de Pensioenfederatie, het Verbond van Verzekeraars, zes geselecteerde pensioenuitvoerders, AFM en DNB. Het doel van het platform is het tijdig signaleren en bespreken van sectorbrede aandachtspunten en dilemma’s in de pensioentransitie. Naast de genoemde casussen worden hiertoe ook actualiteiten uitgewisseld.

De onderwerpen worden in een open en constructieve dialoog besproken en leiden tot concrete opvolging. Op deze manier draagt het platform bij aan het realiseren van een succesvolle transitie naar het nieuwe stelsel. Doordat de brancheorganisaties de onderwerpen in overleg met de leden bepalen, kunnen ook uitvoerders die niet direct bij het platform betrokken zijn onderwerpen aandragen.

Een volgend platform staat gepland op 7 maart 2024 bij DNB.

Verslag Platform Pensioentransitie 20 december 2023

1,8MB PDF
Download Verslag Platform Pensioentransitie 20 december 2023