Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS – Q&A over de onderbouwings- en informatievereisten van reguliere collectieve waardeoverdrachten

De Nederlandsche Bank heeft in een nieuwe Q&A aangegeven welke onderbouwing en informatie wordt gevraagd aan pensioenfondsen die tijdens de-transitieperiode van de Wet toekomst pensioenen meewerken aan een reguliere collectieve waardeoverdracht (CWO). Het gaat hier dus niet om een invaarbesluit. De nieuwe Q&A kunt u hier lezen.

Gepubliceerd: 02 juli 2024

Verhuizing

DNB verzoekt pensioenfondsen die overwegen om tijdens de Wtp-transitieperiode een CWO te gaan uitvoeren, vroegtijdig met hun accounttoezichthouder in overleg te treden. Dat geeft de mogelijkheid om de casus vooraf te bespreken en gericht te bepalen of nadere informatie of toelichting in het specifieke geval van het pensioenfonds tijdens de Wtp-transitie noodzakelijk is.

Nog geen definitief besluit

Tijdens de Wtp-transitieperiode kunnen pensioenfondsen aan reguliere CWO’s meewerken. Dit geldt ook als het overdragende of ontvangende pensioenfonds nog geen definitief besluit heeft genomen over de contractinvulling onder de Wtp en over de specifieke wijze van omzetting van vermogen bij invaren op een later moment.

In de nieuwe Q&A zijn de informatie- en onderbouwingseisen opgenomen die DNB stelt aan een CWO tijdens de transitie. Voor deze Q&A gaat DNB er in beginsel van uit dat sociale partners bij het overdragende én bij het ontvangende pensioenfonds al een keuze hebben gemaakt over een verzoek om al dan niet in te varen bij het eigen pensioenfonds. Ook gaat DNB er vanuit dat de sociale partners bij beide pensioenfondsen voor hetzelfde kiezen: óf invaren óf niet.

Inzicht in de onderbouwing

DNB benadrukt dat deze Q&A alleen inzicht geeft in de onderbouwing van de CWO. Een besluit van DNB over die CWO kan dus niet worden geïnterpreteerd als instemming met of beoordeling van een invaarbesluit, de invaarmethodiek of de invulling van een solidaire of flexibele premieregeling door pensioenfondsen op een later moment.

Ontdek gerelateerde artikelen