Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

TRANSITIENIEUWS - Sleutelfuncties audit, actuarieel en risicobeheer steeds nadrukkelijker betrokken bij de pensioentransitie (De Good Practice is nu beschikbaar)

Nieuwsbericht toezicht

Sleutelfuncties bij pensioenfondsen vervullen een cruciale rol tijdens een beheerste transitie naar het nieuwe pensioenstelsel. In het eerste kwartaal van 2024 is DNB daarom het gesprek aangegaan met sleutelfunctiehouders over hun rol in de pensioentransitie. Tijdens de rondetafelgesprekken werden de uitkomsten vanuit DNB’s meest recente WTP-monitoringsvragenlijst gepresenteerd. Hierbij werd specifiek gekeken naar de betrokkenheid van de verschillende sleutelfunctiehouders tijdens mijlpalen in de transitie. Hieronder staan de belangrijkste inzichten vanuit de betreffende bijeenkomsten en de presentaties die DNB heeft gegeven. 

Gepubliceerd: 17 mei 2024

Transitienieuws Toekomstbestendiger Pensioenstelsel

Interne auditfuncties zien pensioentransitie als kans om meerwaarde te laten gelden 

Begin februari was DNB te gast bij KPMG en het Instituut van Internal Auditors (IIA) om een presentatie te geven tijdens een rondetafelbijeenkomst voor sleutelfunctiehouders interne audit. Tijdens de presentatie van DNB leverde de bespreking van de WTP-monitoringsvragenlijst interessante discussies op onder de deelnemers. Zij discussieerden over de vorm van betrokkenheid van de sleutelfunctiehouder interne audit. Bijvoorbeeld: zijn periodieke audits passend of meer specifieke assurance-opdrachten met een gerichte taakomschrijving? De slides van de presentatie door DNB tijdens deze rondetafelbijeenkomst kunt u hier terugvinden. Op de website van het IIA kunt u eveneens een uitgebreid verslag teruglezen. 

Sleutelfunctiehouders risicobeheer en actuarieel zoeken actieve samenwerking op 
Daarnaast organiseerde DNB op 28 februari een gezamenlijke rondetafelbijeenkomst voor sleutelfunctiehouders risicobeheer en actuarieel. Door grote belangstelling heeft DNB op 25 maart een tweede sessie voor risicobeheerfuncties georganiseerd. Gedurende de bijeenkomst werd de betrokkenheid van beide sleutelfunctiehouders m.b.t. de transitie uitgebreid besproken. Tijdens deze sessies werden ook de uitkomsten van de WTP-monitoringsvragenlijst gepresenteerd voor beide sleutelfuncties. De slides die zijn gebruikt tijdens de gezamenlijke rondetafelbijeenkomst kunt u hier lezen. 

De 15 aanwezige sleutelfunctiehouders actuarieel gaven aan dat het soms uitdagend is om effectief ‘countervailing power’ ten opzichte van het bestuur te leveren. Factoren die hierbij meespelen zijn o.a. de tijdige betrokkenheid van de actuariële sleutelfunctie bij het besluitvormingsproces en de monitoring van de opvolging. Ook kwam naar voren dat sleutelfunctiehouders risicobeheer bij de meeste mijlpalen in de transitie betrokken zijn. Bij mijlpalen met een relatief lage betrokkenheid van de sleutelfunctiehouders risicobeheer werd geopperd dat de sleutelfunctiehouder actuarieel hierbij geregeld betrokken is en dat hierover afstemming en samenwerking plaatsvindt.  

Sommige sleutelfunctiehouders gaven aan dat zij ook betrokken zijn bij het proces voor kwaliteitsborging van de invaarmelding (zoals eveneens valt te lezen in dit nieuwsbericht). Ook gaven de aanwezigen aan dat er tijdens het besluitvormingsproces in de transitie veel aandacht is voor vastlegging van hun opinies en de opvolging daarvan. 

Tot slot: De Good Practice genaamd “De sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel” is nu beschikbaar. De Good Practice kunt u hier lezen. Met het publiceren en doorlopend bijwerken van deze good practice wil DNB een handvat bieden voor de rol van de sleutelfunctie risicobeheer tijdens de transitie. 

Ontdek gerelateerde artikelen