Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Uitkomsten thema-onderzoek veiligstellen van geldmiddelen

In 2024 heeft DNB een thema-onderzoek afgerond gericht op het veiligstellen van geldmiddelen die zijn ontvangen van betaaldienstgebruikers of andere betaaldienstverleners voor de uitvoering van betalingstransacties door elektronischgeld- en betaalinstellingen.

Gepubliceerd: 28 juni 2024

Mobiel pinnen

Het veiligstellen van geldmiddelen draagt bij aan het beperken van maatschappelijke schade die kan voortkomen uit een faillissement van een elektronischgeld- of betaalinstelling. Om een beter beeld te krijgen hoe instellingen hier invulling aan geven heeft DNB een thema-onderzoek uitgevoerd, gericht op de naleving van wet- en regelgeving die betrekking heeft op het veiligstellen van geldmiddelen door elektronischgeld- en betaalinstellingen. De opzet van het onderzoek is grotendeels vergelijkbaar met het thema-onderzoek van 2022, aangevuld met on-site onderzoek en een sectorbrede vragenlijst.

Belangrijkste bevindingen van het thema-onderzoek

DNB heeft bij een selectie van instellingen geëvalueerd op welke wijze derdengelden worden veiliggesteld. Ten opzichte van het thema-onderzoek uit 2022 is verbetering waarneembaar met betrekking tot het monitoren van de kredietwaardigheid van kredietinstellingen die namens de betaalinstelling geldmiddelen aanhouden/garanderen. De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn dat:

  • Het identificeren en mitigeren van operationele en juridische risico’s, die betrekking hebben op het verwerken van derdengelden, onvoldoende aandacht krijgen.
  • De vastlegging van documentatie van beheerprocessen die betrekking hebben op het veiligstellen van derdengelden onvoldoende is.
  • Net als in 2022 slechts bij een beperkt aantal instellingen specifieke controleactiviteiten worden uitgevoerd gericht op het veiligstellen van derdengelden.

DNB ziet erop toe dat instellingen maatregelen zullen treffen om de geïdentificeerde bevindingen adequaat en tijdig te beheersen.

Geplande toezichtactiviteiten in 2024

Gezien het belang van het veiligstellen van geldmiddelen voor maatschappij en sector, zal DNB dit thema structureel verankeren in haar toezichtactiviteiten. Dit betekent dat DNB per 1 juli 2024 via de prudentiële rapportage kwantitatieve data zal opvragen gericht op het verwerken van derdengelden, aangevuld met een sectorbrede questionnaire rondom het veiligstellen van geldmiddelen die in Q3 2024 zal worden opengesteld.

Tot slot wil DNB de instellingen bedanken voor de constructieve samenwerking gedurende het onderzoek.

Ontdek gerelateerde artikelen