Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Vragenlijst voor banken en verzekeraars ter evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen

Nieuwsbericht toezicht

DNB zet op verzoek van het ministerie van Financiën in het eerste kwartaal van 2024 een vragenlijst uit bij banken en verzekeraars. De vragenlijst dient ter nadere evaluatie van de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo). DNB vraagt banken en verzekeraars op vrijwillige basis de vragenlijst in te vullen.

Gepubliceerd: 30 januari 2024

Salarisonderhandeling met werknemer.

Aanleiding evaluatie

Het ministerie van Financiën gaat de Wbfo voor de tweede keer evalueren. De eerste evaluatie vond plaats in 2018. In de kamerbrief van 17 juli 2018 (die gaat over deze eerste evaluatie) geeft de Minister van Financiën aan dat het te vroeg is om afdoende conclusies te trekken over de invloed van de Wbfo op vestiging van banken en arbeidsmobiliteit en de ontwikkeling van beloningen in de financiële sector. Om nader inzicht te krijgen in de effecten van de Wbfo op deze punten heeft de Minister van Financiën aangekondigd dat de Wbfo na vijf jaar opnieuw zal worden geëvalueerd.

Scope evaluatie en vragenlijst

In de nieuwe evaluatie van het ministerie van Financiën staan twee hoofdvragen centraal:

1) Wat zijn de effecten van de Wbfo op de ontwikkeling van beloningen in de financiële sector?

2) Welk effect heeft de Wbfo op de concurrentiepositie van financiële ondernemingen waarop deze van toepassing is en op het vestigingsklimaat, alsmede de arbeidsmobiliteit?

Onderdeel van de evaluatie is een vragenlijst die DNB in het eerste kwartaal van 2024 bij banken en verzekeraars uitzet. De AFM zet een vragenlijst uit bij beleggingsondernemingen en financiële dienstverleners. In de vragenlijst staan vragen over de toekenning en hoogte van variabele beloningen en het gebruik van uitzonderingsgronden op de maximaal toegestane variabele beloning centraal. Ook bevat de lijst een open vraag waarin deelnemers hun visie kunnen geven op het effect van de Wbfo op het vestigingsklimaat, de arbeidsmobiliteit en op de ontwikkeling van beloningen. De vragenlijst is gericht op de prestatiejaren 2019 en 2022.

Vertrouwelijkheid

De evaluatie wordt in opdracht van het ministerie van Financiën door het onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek (SEO) uitgevoerd. DNB zal de ontvangen data op geaggregeerde basis aan SEO verstrekken waardoor deze niet te herleiden zijn tot instellingen of individuen.

Ontdek gerelateerde artikelen