Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Wijziging in certificering Solvency II staten naar aanleiding van het gewijzigde EIOPA rapportagekader

Nieuwsbericht toezicht

DNB heeft de reikwijdte van de door de accountant te certificeren Solvency II jaarstaten in bijlage 7 onderdeel B bij de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 aangepast. Dit in verband met de wijziging van het EIOPA-rapportagekader voor Solvency II.

Gepubliceerd: 15 februari 2024

Toorop in de avond

Er zijn drie nieuwe modelstaten waarvoor geldt dat een accountant die moet betrekken bij diens onderzoek, waarvan twee ter vervanging van staten die al onderdeel waren van de certificering. De modelstaten S.04.04 voor solo en S.25.05 worden toegevoegd als te certificeren staten. Daarnaast wordt S.26.08 toegevoegd. Deze laatste twee gelden alleen voor verzekeraars met een (Partieel) Intern Model. De aparte Excel-uitvraag voor deze verzekeraars komt dan te vervallen. De verdiepende QRTs van S.26.08 (S.26.09 t/m S.26.16) hoeven overigens niet gecertificeerd te worden, wat de certificeringslast beperkt.

In de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 is de lijst in bijlage 7, onderdeel B integraal vervangen en geactualiseerd. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant.

Ontdek gerelateerde artikelen