Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

26 november 2021 Toezicht

Uitkomsten onderzoek niet-financiële risico’s, onderdeel integriteitsrisico’s

Boot

DNB doet jaarlijks onderzoek naar niet financiële risico’s in de verzekeringssector met behulp van de Sector Brede Analyse Niet Financiële Risico’s.

DNB heeft een sector-brede terugkoppeling opgesteld over het onderdeel integriteitsrisico’s, op basis van de antwoorden die zijn gegeven op de SBA-NFR 2020 en 2021. Uit het onderzoek kwam naar voren dat verzekeringssector stappen in de goede richting heeft gemaakt, maar dat er op onderdelen verbetering mogelijk is. De resultaten van de Niet Financiële risico’s vanuit prudentieel perspectief (zoals operationele, IT risico’s, etc.) zullen later aan u terug gekoppeld worden.

In de bijlage die u hieronder kunt downloaden, leest u uitgebreider over het onderzoek en de uitkomsten.

Terugkoppeling SBA-NFR verzekeraars

112KB PDF
Download

Sector(en)

  • Verzekeraars