Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

De invloed van het corona steun- en herstelpakket op het Nederlandse bedrijfsleven

Analyses

Gepubliceerd: 30 maart 2022

Deze DNB analyse is een vervolg op een eerdere publicatie, waarin een inschatting werd gemaakt van de financiële positie van het Nederlandse Midden en Kleinbedrijf (mkb) begin 2021 (de Winter en Volkerink, 2021). Deze analyse verdiept de eerdere studie door te analyseren hoe het beloop van de financiële positie van bedrijven in het eerste coronajaar, 2020, is geweest, en wat de invloed is geweest van het door de overheid ingevoerde steun- en herstelpakket op de financiële positie van bedrijven. Daarnaast kijken we in meer detail in hoeverre de steun terecht is gekomen bij bedrijven met een zwakke/sterke omzetontwikkeling en productiviteitsniveau. Tot slot gaat deze analyse separaat in op de allocatie van het door de overheid verleende belastinguitstel.

DNBAnalyse - De invloed van het corona steun- en herstelpakket op het Nederlandse bedrijfsleven

344KB PDF
Download DNBAnalyse - De invloed van het corona steun- en herstelpakket op het Nederlandse bedrijfsleven

Ontdek gerelateerde artikelen