Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Klimaatveranderingsrisico's en de markt voor energie en emissierechten

Analyses

Gepubliceerd: 29 maart 2023

De recente volatiliteit op de energiemarkten doet de vraag rijzen hoe deze markten functioneren. Bovendien worden grondstoffen (energie) en grondstoffenderivaten van energie en emissies van toenemend belang voor de transitie naar een meer CO2-neutrale Europese economie. Daarom wordt het verkrijgen van een beter inzicht in de onderlinge samenhang tussen deze markten, in combinatie met de bestaande clearingpraktijken, steeds belangrijker. De Green Deal van de Europese Unie (EU) [2021] kent een belangrijke rol toe aan het EU-emissiehandelssysteem (ETS) voor de handel in EU-emissierechten (EU Emission Allowances – EUA's) om in 2050 klimaatneutraliteit in de EU te bereiken. Met ingang van januari 2018 zijn EUA's geclassificeerd als financiële instrumenten krachtens de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten (MiFID II). 

Dit onderzoek op basis van transactieregister (Trade Repository – TR) data van de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (European Market Infrastructure Regulation – EMIR) in het eurogebied is bedoeld om de kennis en het begrip te bevorderen van de interactie tussen de grondstoffenderivaten voor energie en emissies en de daarmee samenhangende clearingpraktijken. Klimaatveranderingsrisico's, zowel fysieke als transitierisico's, hebben reeds geleid tot een aantal gebeurtenissen met ingrijpende gevolgen voor deze markten en de partijen die daarin actief zijn. Een van deze gebeurtenissen wordt beschreven en geanalyseerd op basis van de EMIR TR-data, voor zover dat mogelijk is vanwege vertrouwelijkheidsrestricties. De resultaten geven een waardevol inzicht in de marktpartijen en hun clearinggedrag. Ze laten ook zien hoe geclearde markten zich concentreren in de richting van één centrale tegenpartij (central counterparty – CCP) (marktaandeel). Dit kan in de toekomst een uitdaging vormen met het naar verwachting toenemende belang van de markten voor grondstoffen en grondstoffenderivaten. In het algemeen kunnen specifieke verstoringen op de markt voor grondstoffenderivaten als gevolg van klimaatveranderingsrisico's gevolgen hebben voor de activiteiten van een CCP. Aangezien klimaatveranderingsrisico's een onontkoombare realiteit zijn geworden, is het belangrijk dat zowel marktpartijen als autoriteiten en regelgevers rekening houden met deze risico's. 

DNB Analyse -Klimaatveranderingsrisico's en de markt voor energie en emissierechten

316KB PDF
Download DNB Analyse -Klimaatveranderingsrisico's en de markt voor energie en emissierechten

Ontdek gerelateerde artikelen