Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Natuurgerelateerde financiële risico's in onze eigen beleggingen: Een verkennend onderzoek en detailbeoordeling van elektriciteitsbedrijven

Analyses

De achteruitgang van de natuur brengt grote risico's met zich mee voor het bedrijfsleven, de financiële sector en de samenleving, zowel nu als in de toekomst. In de financiële sector groeit het besef dat het belangrijk is om inzicht in natuurgerelateerde financiële risico's te krijgen en maatregelen te nemen. Hoewel er nog veel werk te doen is op het gebied van informatieverschaffing en gegevens, kunnen financiële instellingen gebruik maken van nieuw ontwikkelde raamwerken voor natuurgerelateerde risico’s om vast te stellen, te beoordelen en te beheersen hoe hun invloed op en afhankelijkheid van de natuur er uitziet. Omdat dit een nieuw gebied is, is het delen van ervaringen en kennis essentieel om tot een collectief begrip van natuurgerelateerde financiële risico's te komen. Tegen deze achtergrond publiceert De Nederlandsche Bank (DNB) een onderzoek over een verkennende beoordeling van natuurgerelateerde financiële risico's bij de eigen beleggingen en gedetailleerde sectorbeoordeling van elektriciteitsbedrijven aan de hand van coördinaten van centrales. We hebben daarbij gebruikgemaakt van de LEAP-aanpak van de Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Gepubliceerd: 04 maart 2024

Ontdek gerelateerde artikelen