Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie beleidsregel geschiktheid

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 14 juni 2019

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Marktpartijen kunnen tot 1 september 2019 reageren op wijzigingen van de beleidsregel geschiktheid 2012 (‘Beleidsregel’). Deze Beleidsregel beschrijft het kader dat DNB en de AFM gebruiken bij de geschiktheidstoetsingen van beleidsbepalers in de financiële sector. DNB en de AFM gaan deze Beleidsregel wijzigen op basis van aanpassingen in nationale en Europese wet- en regelgeving. De afgelopen tijd zijn door de toezichthouders de relevante wijzigingen geïnventariseerd en verwerkt in de Beleidsregel. Nu worden marktpartijen uitgenodigd te reageren op de voorgenomen wijzigingen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden twee documenten geconsulteerd door DNB en de AFM. Dit zijn:

◾Het Concept Besluit 2019 tot wijziging van de beleidsregel geschiktheid 2012 . Dit betreft een overzicht van de voorgestelde wijzigingen van de Beleidsregel en een toelichting op de wijzigingen.

De concept aangepaste tekst van de Beleidsregel inclusief toelichting . In dit document is voor de duidelijkheid de toegevoegde tekst geel gearceerd en de geschrapte tekst grijs doorgehaald.

Reageren op de consultatie

Om uw reactie zo goed mogelijk te kunnen behandelen, vragen wij u gebruik te maken van dit reactieformulier. De reacties op de Beleidsregel worden verwerkt in een gezamenlijk feedback statement. Dit feedbackstatement wordt na afloop van de consultatie openbaar gemaakt. Zo wordt zichtbaar wat er met de reacties uit de consultatie is gedaan.

De consultatie loopt tot 1 september 2019. Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB via consultatie@dnb.nl of met de AFM via Consultatie_Beleidsr@afm.nl vermeld met het onderwerp 'Consultatie beleidsregel geschiktheid'. Het is niet nodig uw reactie aan beide toezichthouders te sturen.

Vervolg

Naar aanleiding van de reacties op deze consultatie worden de Beleidsregel en de toelichting hierop waar nodig aangepast. De definitieve versie wordt gepubliceerd in de Staatscourant en samen met het feedback statement op de websites van DNB en de AFM.
Naar verwachting wordt de beleidsregel eind 2019 gepubliceerd. De aangepaste Beleidsregel is vanaf dat moment van kracht