Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 17 juni 2020

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB start op 18 juni met de publieke consultatie van de Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019 (hierna Rsb-2019). De consultatie loopt tot en met 31 juli 2019. De consultatieversie is te vinden onderaan deze pagina.

In de Rsb-2019 regeling legt DNB vast hoe zij invulling geeft aan opties en discreties die voortvloeien uit de Richtlijn kapitaalvereisten (CRD IV) en de Verordening Kapitaalvereisten (CRR). De belangrijkste nieuwe bepaling betreft de vaststelling van de drempelwaarde voor de beoordeling van de materialiteit van achterstallige kredietverplichtingen, wat van belang is voor de zogeheten ‘definition of default’. De Rsb-2019 vervangt de bestaande Regeling specifieke bepalingen uit 2013 (Rsb-2013) die geheel komt te vervallen.

De belangrijkste aanleiding voor de herziening van de Rsb-2013 is de Europese harmonisatie van een aantal opties en discreties zoals vastgelegd in het ECB Richtsnoer (EU) nr. 2017/697. DNB heeft in april 2017 via een publicatie op Open Boek Toezicht gecommuniceerd dat zij in het toezicht op LSIs voldoet aan dit Richtsnoer. Dit wordt middels aanpassing van de Rsb-2013 nu geformaliseerd. Daarnaast zijn een aantal transitiebepalingen volledig in- of uitgefaseerd zodat de betreffende bepalingen in de Rsb-2013 kunnen vervallen.

De nieuwe Rsb-2019 loopt vooruit op een toekomstige herziening van deze toezichthouderregeling die nodig is ter implementatie van nieuwe opties en discreties die voortvloeien uit de CRD5 en CRR2.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR’. De deadline voor het insturen van reacties is 31 juli 2019.

DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren. Tenzij anders aangegeven wordt er vanuit gegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties. De definitieve versie van de Rsb-2019 zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Consultatieversie Regeling specifieke bepalingen CRD IV en CRR 2019