Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie van de Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 08 augustus 2020

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB start op 9 augustus 2019 met de publieke consultatie van de Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen. Deze consultatie loopt tot en met 20 september 2019. De consultatieversie, evenals de bijlage, is te vinden onderaan deze pagina.

Artikel 32 van de onder PSD2 hangende RTS 2018/389 over sterke cliëntauthenticatie en gemeenschappelijke en veilige open communicatiestandaarden, schrijft voor dat de door rekeninghoudende betaaldienstverleners aangeboden toegang tot de betaalrekening, derde partijen in staat moet stellen op onbelemmerde en efficiënte wijze betaaldiensten aan te bieden. Rekeninghoudende betaaldienstverleners die een speciale interface hebben opgezet voor deze toegang, moeten ervoor zorgen dat deze interface geen obstakels in de klantreis opwerpt voor het verlenen van betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten door derde partijen.

In de EBA-guideline 2018/07 wordt als voorbeeld van obstakels o.a. beschreven: onnodige frictie of vertraging, het introduceren van overbodige stappen en/of het gebruik van ontmoedigend taalgebruik. Aangezien deze omschrijving ruimte voor interpretatie overlaat, wordt in deze Q&A nadere geduid wat potentiële obstakels in de klantreis zijn om zo op een consistente wijze te kunnen beoordelen. In de bijlage met de PowerPoint vindt u voorbeelden van efficiënte en inefficiënte klantreizen.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Q&A Klantreis zonder obstakels inzake betaalinitiatie- en rekeninginformatiediensten via derde partijen’. De deadline voor het insturen van reacties is 20 september 2019.

DNB zal na verwerking van de reacties een algemeen feedback statement publiceren. Tenzij anders aangegeven wordt er vanuit gegaan dat er geen bezwaar is tegen het geanonimiseerd publiceren van consultatiereacties. De definitieve versie zal op Open Boek Toezicht worden gepubliceerd.