Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A en Good practices over de rol van uitgestelde belastingen (DTA, DTL en LAC DT) in Solvency II

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 01 oktober 2020

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Vraag:

Hoe waardeert een verzekeraar uitgestelde belastingen (DTA en DTL) op de balans en hoe bepaalt een verzekeraar het verliescompensatievermogen van uitgestelde belastingen (LAC DT)?

Antwoord:

Uitgestelde belastingen kunnen een materiële impact hebben op de financiële positie van verzekeraars. Zo kunnen uitgestelde belastingen een hoger of lager eigen vermogen betekenen en ook tot een lagere kapitaaleis leiden. Bijgevoegde Q&A beschrijft de relevante Solvency II regelgeving voor uitgestelde belastingen en de manier waarop DNB dit beoordeelt. Verder gaat de Q&A in op de eisen die de Solvency II regelgeving stelt aan het risicomanagement en het kapitaalbeheer in relatie tot de uitgestelde belastingen.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Q&A uitgestelde belastingen’. De deadline voor het insturen van reacties is 12 november 2020.

Deze consultatie gaat over de rol van uitgestelde belastingen onder Solvency II. De concept Q&A en Good practices wordt op al zijn onderdelen geconsulteerd, en is dus ook op al zijn onderdelen nog aan verandering onderhevig. Na verwerking van de ontvangen informatie en de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de Q&A publiceren. Deze definitieve Q&A zal dan de acht bestaande Q&A’s over uitgestelde belastingen vervangen.

Download