Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB consulteert voorgenomen wijzigingen in de regeling staten financiële ondernemingen voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen uit derde landen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 24 augustus 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

In deze toezichthouderregeling verduidelijkt en specificeert DNB de rapportagevereisten voor beleggingsondernemingen, beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen na het van toepassing worden van de Investment Firm Regulation (IFR) en de implementatie van de Investment Firm Directive (IFD). Ook specificeert DNB de rapportagevereisten voor beleggingsondernemingen uit derde landen. U kunt reageren tot en met 21 september.

Met deze regeling stelt DNB onder meer vast dat beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen aanvullende financiële informatie met betrekking tot de balans en de winst- en verliesrekening, ook wel bekend als FINREP, aan DNB rapporteren en geeft DNB de frequenties en termijnen hiervoor. Daarnaast bepaalt de regeling dat beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s die tevens beleggingsdiensten verlenen de in artikel 54 IFR bedoelde gegevens op basis van de onder artikel 54, derde lid, IFR door de Europese Commissie vastgestelde technische uitvoeringsnormen aan DNB dienen te verstrekken.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Regeling staten financiële ondernemingen’. De deadline voor het insturen van reacties is uiterlijk 21 september.