Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A over de contractgrens bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 20 mei 2021

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Bij een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) gaan verzekeraar en verzekerde een overeenkomst aan voor een lange periode, waarbij de einddatum doorgaans samenhangt met de pensioenleeftijd van de verzekerde. De contractgrens van dit product onder Solvency II wordt bepaald op basis van artikel 18 van de Solvency II gedelegeerde verordening.

Aanleiding

Artikel 18 wordt door AOV verzekeraars op verschillende manieren uitgelegd, waardoor verzekeraars bij AOV verschillende contractgrenzen hanteren. Naar aanleiding van signalen uit de sector dat er door de verschillende lezingen van artikel 18 sprake was van een ongelijk speelveld, heeft DNB vorig jaar een onderzoek uitgevoerd naar de gevolgen van de verschillende contractgrenzen bij AOV. In 2019 besteedde EIOPA in het kader van de Solvency II 2020 review aandacht aan artikel 18 van de Solvency II gedelegeerde verordening. EIOPA stelde voor artikel 18 te wijzigen om te voorkomen dat bepaalde verzekeringsproducten met korte contractgrens ten onrechte (op grond van een specifieke interpretatie van artikel 18) een lange contractgrens zouden kunnen krijgen. De beschouwing en de daarbij gebruikte argumenten waren voor DNB aanleiding om de betekenis van artikel 18 voor de contractgrens bij AOV opnieuw te onderzoeken. De uitkomst hiervan is beschreven in deze Q&A.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie Q&A over de contractgrens bij individuele AOV’. De deadline voor het insturen van reacties was 1 juli.

Vervolg

Dit document betreft een verzoek om informatie en consultatie van de contractgrens bij individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onder Solvency II. Na verwerking van de ontvangen informatie en de consultatiereacties zal DNB een definitieve versie van de Q&A publiceren. De overgang op de lange contractgrens kan significante veranderingen inhouden voor de modellen en systemen die verzekeraars gebruiken voor AOV. DNB geeft verzekeraars de tijd voor het doorvoeren van de aanpassingen. DNB zal de Q&A vanaf 1 januari 2023, te beginnen bij de beoordeling van de jaarstaten 2022, betrekken in haar toezicht.

Ontdek gerelateerde artikelen