Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Aangepaste Good practices ESG risicobeheer

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 02 augustus 2022

In maart dit jaar zijn de Good practices ESG-risicobeheer geconsulteerd. Hierop hebben we van meerdere partijen feedback ontvangen. We willen iedereen hiervoor hartelijk bedanken. Een aantal van deze punten hebben we verwerkt in een geactualiseerde versie van de Good practices. Dit is een tussenproduct. Momenteel werken we aan een verdere uitbreiding, waarin ook de onderwerpen strategie, governance en informatieverstrekking aan bod komen. De uitgebreide versie van de Good practices zullen we naar verwachting in Q4 ter consultatie voorleggen.

Voor nu moedigen we de fondsen aan om alvast gebruik te maken van deze tussentijdse geactualiseerde versie van de Good practices ESG-risicobeheer. Het document, en de feedback van de Pensioenfederatie, BDO en GroenPensioen, zijn hieronder te vinden.

Tip: Voer als eerste een gap-analyse uit ten opzichte van deze Good practices en maak vervolgens een actielijst om het risicobeheer te verbeteren.

Voor vragen over de Good practices kunt u terecht bij Michelle Ummels (m.a.ummels@dnb.nl) en Vivienne Kolman (F.E.M.Kolman@dnb.nl

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
Feedback Aanpassing
In de GP wordt niet ingegaan op de strategische doelstellingen van het fonds. Deze doelstellingen vormen het startpunt voor het risicobeheer. DNB is het hiermee eens, we hebben er echter bewust voor gekozen om enkel de risicobeheercyclus te nemen. Wel benoemen we in de inleiding de aansluiting tussen strategie en risicobeheer. Op dit moment worden er good practices opgesteld voor strategie.
Er zijn geen good practices over goede verdeling van verantwoordelijkheden en minimale kennis. Dit is ook een belangrijk punt. Dit nemen we mee bij het schrijven van de good practices over governance.
Een good practice is het aansluiten bij standaarden, zoals de TCFD. Toegevoegd bij de algemene aanbevelingen.
In de GP wordt er niet helder onderscheidt gemaakt tussen het risico voor het fonds en het risico voor de wereld (double materiality). We hebben dit benadrukt in algemene tekst en ook “maatschappelijk-risico” als risico categorie benoemd.
De term risicohouding is verwarrend. De term aangepast naar risicobereidheid.

Tabel; belangrijkste aanpassingen nalv feedback

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen