Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie aangepaste rapportage-vereisten verzekeraars

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 21 juli 2022

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB consulteert wijzigingen in de Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 en de Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang. In de gewijzigde concept toezichthoudersregelingen voert DNB enkele aanpassingen door in de rapportagevereisten voor Solvency II-verzekeraars (zie Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011) en basic-verzekeraars (zie Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang). U kunt reageren tot en met 8 september 2022.

Rapportage-vereisten Solvency II-verzekeraars

In de gewijzigde Regeling staten financiële ondernemingen Wft 2011 (hierna: de Regeling Staten) wordt de nationale staat “Winst- en verliesrekening geactualiseerd naar aanleiding van de inwerkingtreding van IFRS 17. Verder worden twee nieuwe staten geïntroduceerd; de “Kapitaalgeneratie levensverzekeraars” en de “Business Model Analysis”. De nieuwe staten bestaan grotendeels uit een samenvoeging van reeds bestaande staten en uitvragen. In aanvulling hierop heeft DNB besloten een aantal velden die belangrijk zijn voor de analyse van het bedrijfsmodel, strategie en kapitaalgeneratie toe te voegen (bijvoorbeeld aantal polissen en onderscheid zakelijke en particuliere verzekeringen) en een aantal velden uit de huidige sba-nfr Bedrijfsmodel en Strategie verzekeraars, die minder relevant zijn, te schrappen. Verder wordt de nationale staat “Natura-uitvaart” geschrapt. De nationale staten Windstorm, Zorg en Structurele bedrijfsstatistieken zijn niet gewijzigd.

Rapportage-vereisten Basic-verzekeraars

In de gewijzigde Regeling prudentieel toezicht verzekeraars met beperkte risico-omvang worden eveneens twee nieuwe staten geïntroduceerd; de “Business Model Analysis” en de “Impact alternatieve extrapolatie” voor leven- en naturaverzekeraars met langlopende verplichtingen. Verder wordt het natura-uitvaart tabblad geschrapt uit de jaarrapportage voor basic-verzekeraars.

Reageren?

Reacties op deze consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd via consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Staten verzekeraars’. De deadline voor het insturen van reacties is uiterlijk 8 september 2022.

Ontdek gerelateerde artikelen