Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie concept beleidsuitingen DNB in verband met de Wet Toekomst Pensioenen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 23 december 2022

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

De Nederlandsche Bank (DNB) consulteert twee toezichthouderregelingen en consulteert voorts diverse beleidsuitingen gebundeld in vijf thema's. Met deze concept beleidsuitingen beoogt DNB te verduidelijken hoe zij toezicht gaat houden op (de transitie naar) het nieuwe pensioenstelsel en geeft DNB antwoord op enkele vragen die verband houden met het wetsvoorstel. DNB kiest ervoor om de beleidsuitingen per thema te consulteren gezien de onderlinge samenhang van deze concept beleidsuitingen.

Deze concept beleidsuitingen van DNB zijn gebaseerd op het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat op 22 december is aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling is in de Eerste Kamer en het ontwerpbesluit Besluit Toekomst Pensioenen van 6 oktober 2022 dat nog definitief moet worden vastgesteld. De concept beleidsuitingen van DNB kunnen daarom nog wijzigen als gevolg van wijziging van regelgeving en naar aanleiding van de reactie op de consultatie.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 24 februari 2023. Reacties op de consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd door het reactieformulier consultatiereactie openbare consultatie concept beleidsuitingen wetsvoorstel WTP in te vullen en in te sturen via emailadres consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie beleidsuitingen wetsvoorstel WTP’. Het reactieformulier treft u hieronder als download aan.

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB, mits het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen is aangenomen, definitieve versies van de geconsulteerde beleidsuitingen vaststellen en publiceren. Alle binnengekomen consultatiereacties worden gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien de respondent dit aangeeft, geanonimiseerd. Tevens zal DNB een feedbackstatement publiceren waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties en, waar dit het geval is, aan zal geven op welke wijze de reacties tot wijzigingen hebben geleid.