Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie aangepaste rapportage-vereisten pensioenfondsen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 30 januari 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB consulteert wijzigingen in de Regeling verslagstaten pensioenfondsen 2015. In de gewijzigde concept toezichthoudersregeling staan aanpassingen in de rapportagevereisten voor pensioenfondsen.

In het kader van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen dat op 22 december is aangenomen door de Tweede Kamer en in behandeling is in de Eerste Kamer en het ontwerpbesluit Besluit Toekomst Pensioenen van 6 oktober 2022 dat nog definitief moet worden vastgesteld, is DNB voornemens wijzigingen door te voeren in de rapportageset voor pensioenfondsen.

De wijzigingen in de rapportagevereisten die nu voorliggen ter consultatie betreffen de kwartaal verslagstaten. Deze gewijzigde regeling treedt in werking met ingang van de datum waarop deze in de Staatscourant is gepubliceerd. Dan zullen voor financiële gehelen ‘ingevaren’ en ‘niet-ingevaren’ twee aparte sets verslagstaten van toepassing zijn en een rapportageverlichting gelden. Aanpassingen in de jaarstaten zullen in een later stadium worden bepaald en ter consultatie worden aangeboden.

Op deze pagina vindt u drie documenten die u kunt downloaden:

  • Het concept besluit tot wijziging van de Regeling verslagstaten.
  • De bijlage bij het gewijzigde Besluit waarin alle kwartaal verslagstaten zijn opgenomen die -naar verwachting- vanaf boekjaar 2024 zullen gelden.
  • Een toelichtende nota bij deze consultatie waarin alle wijzigingen in de kwartaal verslagstaten worden verduidelijkt

Reageren?

U kunt reageren tot en met 10 maart 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Staten pensioenfondsen’. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB en waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Als hiertoe door indieners expliciet toestemming is verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Ontdek gerelateerde artikelen