Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie ‘Good Practice Intragroeps- verhoudingen Elektronischgeld- en Betaalinstellingen’

Consultatie Toezicht

De Nederlandsche Bank (DNB) consulteert de Good Practice Intragroepsverhoudingen Elektronischgeld- en Betaalinstellingen.

Gepubliceerd: 18 september 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

DNB verwacht dat elektronischgeld- en Betaalinstellingen inzicht hebben in alle intragroepsverhoudingen en deze adequaat beheersen. Om inzicht te geven in de eisen die voortvloeien uit de wet- en regelgeving op dit onderwerp en de verwachtingen van DNB daarbij, zijn good practices ontwikkeld.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 17 november 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Good Practice Intragroepsverhoudingen Elektronischgeld- en Betaalinstellingen’. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.