Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen

Consultatie Toezicht

Op 25 oktober 2023 zijn we gestart met de consultatie van de “Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen”. Instellingen/markpartijen kunnen tot en met 13 december 2023 reageren op deze consultatieversie van deze Good Practices. 

Gepubliceerd: 30 oktober 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

Met deze handreiking bieden wij beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en icbe’s (hierna: instellingen) een overzicht van goede praktijken voor prudentiële rapportages. Instellingen zijn wettelijk verplicht om te rapporteren aan De Nederlandsche Bank (DNB). De kwaliteit van de gegevens die we in het kader van deze rapportages ontvangen, is van essentieel belang voor ons werk als toezichthouder. Daarom roepen we instellingen op om aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun prudentiële rapportages beter te waarborgen.

Wat wordt geconsulteerd?

De good practices wordt in zijn volledigheid geconsulteerd. De good practices bestaat uit de volgende 3 onderwerpen:

  1. Good practices met betrekking tot algehele governance en infrastructuur;
  2. Good practices met betrekking tot de processen voor het verzamelen van wettelijk vereiste prudentiële gegevens;
  3. Good practices op het gebied van correctheid, duidelijkheid, bruikbaarheid, frequentie en verspreiding van prudentiële rapportages

Reageren?

U kunt reageren tot en met 13 december 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Consultatie Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen’.

Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u aan consultatie@dnb.nl mailen.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.

Vragen

Voor vragen kunt u contact opnemen met DNB via consultatie@DNB.nl. Vermeld in de onderwerpregel “ Consultatie Good practices Handreiking prudentiële rapportages voor beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsfondsen”