Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Consultatie invaarsjabloon voor pensioenfondsen

Consultatie Toezicht

Gepubliceerd: 29 juni 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

De Nederlandsche Bank (DNB) consulteert een invaarsjabloon voor pensioenfondsen en de bijbehorende invulinstructie. Het invaarsjabloon zal door pensioenfondsen bij DNB ingediend worden als onderdeel van de melding van een voorgenomen invaarbesluit.

Het concept invaarsjabloon is gebaseerd op de Wet toekomst pensioenen die op 1 juli 2023 in werking is getreden en het Besluit toekomst pensioenen van 22 juni 2023.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 4 september 2023. Reacties op de consultatie kunnen aan DNB worden gestuurd door het reactieformulier consultatie invaarsjabloon WTP in te vullen en in te sturen via emailadres consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Reactie consultatie invaarsjabloon WTP’. Het reactieformulier treft u hieronder als download aan.

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB de definitieve versie van het invaarsjabloon en de bijbehorende invulinstructie vaststellen en publiceren. Alle binnengekomen consultatiereacties worden gepubliceerd op de website van DNB onder vermelding van naam en/of organisatie of, indien de respondent dit aangeeft, geanonimiseerd. Tevens zal DNB een feedback statement publiceren waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties en, waar dit het geval is, aan zal geven op welke wijze de reacties tot wijzigingen hebben geleid.