Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Q&A Onafhankelijk functioneren RvC

Consultatie Toezicht

Stakeholders en marktpartijen kunnen tot en met 30 september 2023 reageren op de evaluatie van zes Q&A’s met betrekking tot het onafhankelijk functioneren van een raad van commissarissen (RvC).

Gepubliceerd: 14 juli 2023

Consultatie Toezicht gesloten

Deze Consultatie Toezicht is afgesloten. Er kan niet meer worden gereageerd.

De Q&A’s zien op het onafhankelijk functioneren van een RvC. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in drie vormen van onafhankelijkheid: commissarissen dienen onafhankelijk van geest te zijn (‘independence in mind’), zij dienen de schijn van belangenverstrengeling te voorkomen en te beheersen (‘independence in appearance’), en DNB gaat in op de gewenste mate van formele onafhankelijkheid van een RvC (‘independence in state’). Op 1 mei 2023 heeft DNB aangekondigd de Q&A Onafhankelijk functioneren Raad van Commissarissen: standpunt DNB in 2023 te actualiseren. DNB legt nu zes sectorale beleidsuitingen inzake het onafhankelijk functioneren van RvC’s voor ter input door stakeholders en marktpartijen.

Wat wordt geconsulteerd?

Er worden zes documenten geconsulteerd door DNB. Dit zijn:

  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – Banken;
  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – Verzekeraars;
  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – Betaalinstellingen;
  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – EGI’s;
  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – Clearinginstellingen; en
  • Q&A Onafhankelijk functioneren RvC – Wisselinstellingen.

De huidige Q&A Onafhankelijk functioneren Raad van Commissarissen: standpunt DNB is ook van toepassing op premiepensioeninstellingen (PPI's). Voor PPI’s geldt een aparte beleidsuiting inzake de onafhankelijkheid van (mede)beleidsbepalers: Onafhankelijkheid (mede)beleidsbepalers bij PPI's. Gelet op de ontwikkelingen naar aanleiding van het nieuwe pensioencontract zal DNB op termijn een geactualiseerde – sectorale – beleidsuiting voor PPI's consulteren.

Reageren?

U kunt reageren tot en met 30 september 2023. Reacties op de consultatie kunt u sturen aan consultatie@dnb.nl onder vermelding van ‘Consultatie Q&A onafhankelijkheid’. Als u ons in uw mail toestemming geeft, zullen wij uw reactie onder vermelding van uw naam en/of functie publiceren. Zonder deze toestemming publiceren we alleen de inhoud van uw reactie en, waar van toepassing, de naam van de organisatie. Dus zonder vermelding van uw naam en/of functie. Intrekking van uw toestemming kunt u ook aan consultatie@dnb.nl mailen en doet niet af aan de rechtmatigheid van de publicatie van uw naam en/of functie tot aan die intrekking.

Meer informatie over verwerking van persoonsgegevens door DNB en uw rechten onder AVG vindt u in de privacy note.

Vaststelling en publicatie beleidsuiting

Na ontvangst, weging en verwerking van de consultatiereacties zal DNB een besluit nemen over de vaststelling en publicatie van een definitieve versie van de geconsulteerde beleidsuiting. DNB communiceert over de uitkomsten van de consultatie op dnb.nl, waaronder een feedbackstatement waarin DNB (geaggregeerd) ingaat op de ingediende reacties. Ook publiceert DNB in beginsel de inhoud van de binnengekomen consultatiereacties op de website van DNB, waar van toepassing inclusief naam van de organisatie. Indien indieners expliciet toestemming hebben verleend, zal DNB de consultatiereacties publiceren inclusief de naam en/of functie van de indiener.