Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Resultaten consultatie Good Practices Handreiking prudentiële rapportages

Consultatie Toezicht

Met de “Good practices Handreiking prudentiële rapportages” (hierna: good practices) biedt De Nederlandsche Bank (DNB) beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen en instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (hierna: instellingen) een overzicht van goede praktijken voor prudentiële rapportages. Instellingen zijn wettelijk verplicht om te rapporteren aan DNB. De kwaliteit van de gegevens die DNB in het kader van deze rapportages ontvangt, is van essentieel belang voor het werk als toezichthouder.

Gepubliceerd: 01 juli 2024

In de praktijk blijken prudentiële rapportages regelmatig (materiële) fouten te bevatten waardoor tijdrovende herrapportages nodig zijn. Ook kunnen negatieve trends in de financiële soliditeit van instellingen hierdoor te lang onopgemerkt blijven waardoor tijdige herstelmaatregelen kunnen worden belemmerd. Daarom roept DNB instellingen op om (waar nodig) aanvullende maatregelen te nemen om de kwaliteit van hun prudentiële rapportages beter te waarborgen. De good practices geven hierbij richting aan instellingen.

De good practices zijn van 25 oktober 2023 tot en met 13 december 2023 geconsulteerd. Het feedbackstatement waarin uiteen wordt gezet hoe de ontvangen reacties zijn verwerkt kunt u hier vinden.

De good practices bestaan uit twee delen:

  1. Good practices met betrekking tot algehele governance en infrastructuur;
  2. Good practices met betrekking tot de processen voor het verzamelen van wettelijk vereiste prudentiële gegevens.

U kunt de good practices hieronder vinden.