Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

ECMS project

Vanaf 18 november 2024 worden de 20 nationale onderpandbeheersystemen van de nationale centrale banken van het eurogebied vervangen door ECMS: één uniform onderpandbeheersysteem voor alle nationale centrale banken voor het beheer van activa die als onderpand worden gebruikt voor kredietoperaties van het Eurosysteem.

Het ECMS zal samenwerken met de andere TARGET-diensten om ervoor te zorgen dat contant geld, effecten en onderpand vrij door Europa kunnen stromen.

The ECMS will work together with the other TARGET services to ensure that cash, securities and collateral flow freely across Europe.

Het ECMS houdt de individuele onderpand- en kredietposities van de tegenpartijen van de nationale centrale banken bij. Het berekent de kredietlijn die beschikbaar is voor elke tegenpartij en stuurt deze informatie naar de centrale tool voor liquiditeitsbeheer van T2, CLM.

De (de)mobilisatie-instructies van tegenpartijen worden omgezet in afwikkelingsinstructies die worden verzonden naar en worden afgewikkeld in TARGET2-Securities (T2S).

Counterparties’ (de-)mobilisation instructions are converted into settlement instructions which are sent to and settled in TARGET2-Securities (T2S).

ECMS-planning

ECMS wordt op 18 november 2024 gelanceerd.

De migratie naar het nieuwe systeem zal middels een "big bang" plaatsvinden. Dit betekent dat alle interactie met betrekking tot onderpandbeheer tussen nationale centrale banken en hun lokale markten vanaf de migratiedatum zal worden uitgevoerd met behulp van ECMS.

Relevante zekerheden en kredietposities zullen vanaf die datum ook worden overgedragen vanuit de systemen van de nationale centrale banken en beschikbaar worden gesteld in ECMS.

De lokale markten van de nationale centrale banken moeten mogelijk ook hun systemen en procedures aanpassen om klaar te zijn voor het gebruik van ECMS. Nationale centrale banken zullen vóór de lancering testactiviteiten met hun markten uitvoeren om ervoor te zorgen dat ze klaar zijn om naar ECMS te migreren.

Hieronder een overzicht van de planning tot go-live.

An overview of the planning until go-live.

Links naar ECB-website

Hieronder links naar de belangrijkste documenten voor connectiviteitstests op de website van de ECB. De pagina 'ECMS-Professional use' bevat links naar alle documenten met betrekking tot het ECMS-project (bijv. Business Description Document, Business rules in ECMS, etc.)

Informatie & trainingssessies

De Nederlandsche Bank zal in de komende periode verschillende informatie en trainingssessies aanbieden aan marktpartijen.

Tijdens de -nog te plannen- trainingssessies zullen in ieder geval de volgende onderwerpen aan de orde komen:

  1. Reference data, connectivity and access management
  2. Collateral management marketable assets
  3. Collateral management non-marketable assets
  4. Reporting and contingency

Marktpartijen worden tijdig geïnformeerd over aanstaande sessies.