Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Hoe werkt een verschil in indexatie tussen aan de ene kant deelnemers en aan de andere kant gewezen deelnemers en gepensioneerden uit in de haalbaarheidstoets (het pensioenresultaat)?

Antwoord:

Zoals aangegeven in de toelichting bij artikel 30b, lid 2 van de Ministeriële Regeling, wordt bij het bepalen van de verwachte uitkeringen op het niveau van een geboortejaargroep binnen die groep voldoende rekening gehouden met de categorieën deelnemer, gewezen deelnemer en pensioengerechtigde. Als er een verschil is tussen de indexatie in de actieve periode en die in de inactieve periode, dan wordt dit verschil daarbij ook meegenomen en is derhalve onderdeel van het pensioenresultaat.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen