Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

19 juli 2018 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Rentecurve en waardering aan de activa zijde

Vraag:

In de scenarioset voor de haalbaarheidstoets wordt uitgegaan van één rentecurve. Wat betekent dit voor de waardering van de vastrentende waarden en de renteafdekking?

Antwoord:

De in de scenarioset gepubliceerde rentecurves dienen in de haalbaarheidstoets zowel gebruikt te worden voor verdiscontering van de verplichtingen en de waardering van de vastrentende portefeuille als voor de ontwikkeling van de rendementen op vastrentende waarden en de renteafdekking. Hierdoor kan er een verschil ontstaan met de waardering van deze elementen zoals dat gebeurt buiten de context van de haalbaarheidstoets. Als gevolg van dit verschil dienen in de haalbaarheidstoets de vastrentende waarden en eventueel de renteafdekking geschaald (met factor(en) vermenigvuldigen) te worden. Het schalen wordt dusdanig uitgevoerd, dat de waarde van de vastrentende portefeuille en renteafdekking na het schalen overeenkomt met de balanswaarde van deze posten buiten de context van de haalbaarheidstoets. Daarnaast dient door het schalen zo min mogelijk afbreuk gedaan te worden aan de onderliggende rentegevoeligheden en de dekkingsgraad. Het schalen wordt in de haalbaarheidstoets eenmalig toegepast namelijk op de rapportagedatum van de haalbaarheidstoets. Daarna wordt in de haalbaarheidstoets de renteontwikkeling van de in de scenarioset gepubliceerde rentecurve gebruikt om de waarde van de geschaalde elementen over de projectieperiode te ontwikkelen.

Sector(en)

  • Pensioenfondsen