Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

30 januari 2014 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Welke eisen stelt DNB aan de inhoud van functieprofielen van beleidsbepalers van pensioenfondsen?

Antwoord:

Een pensioenfonds is verplicht, op grond van artikel 100, lid 7 Pensioenwet en op grond van de Beleidsregel geschiktheid 20121 tot het opstellen van een functieprofiel voor beleidsbepalers binnen het fonds. Doorgaans kiest een pensioenfonds ervoor onderscheid te maken tussen verschillende specifieke functieprofielen, op basis van de taakverdeling en/of commissies in het bestuur. In het geval er geen taakverdeling en/of commissies zijn, kan een pensioenfonds kiezen voor een generiek functieprofiel. Dit heeft gevolgen voor de wijze waarop de geschiktheidstoetsing door DNB ingericht wordt, zie hierna.

Functieprofiel en geschiktheidstoetsingen

Doorgaans kiest een pensioenfonds ervoor een functieprofiel voor haar beleidsbepalers op te stellen waarin per beleidsbepaler specifieke expertisegebieden worden benoemd, op basis van de taakverdeling en/of commissies in het bestuur. In dit geval richt DNB zich in de geschiktheidstoets op deze expertisegebieden, mits de collectieve geschiktheid door de verschillende functieprofielen gezamenlijk gewaarborgd wordt.

Een pensioenfonds kan er voor kiezen uitsluitend een generiek functieprofiel op te stellen – d.w.z. zonder specifieke aandachtsgebieden per beleidsbepaler- in het geval er géén taakverdeling en/of commissies in het bestuur zijn. In deze situatie gaat DNB er van uit dat elke beleidsbepaler alle expertisegebieden (zoals beleggingsbeleid, pensioenbeleid, financieel en risicobeleid) in dusdanige mate beheerst dat de beleidsbepaler in staat is om op ieder van deze expertisegebieden aan de gestelde eisen m.b.t. kennis, vaardigheden en professioneel gedrag te voldoen. Dit leidt dus tot een zwaardere geschiktheidstoets voor beleidsbepalers die op basis van een generiek functieprofiel worden voorgedragen.

______
1 Ingevolge de Beleidsregel Geschiktheid 2012, art. 1.6, lid 2, ii.

Auteurs

  • Pensioenfondsen