Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Functieprofielen van beleidsbepalers bij een pensioenfonds

Q&A

Vraag:

Heeft de keuze van een pensioenfonds in het functieprofiel van beleidsbepalers binnen het fonds gevolgen voor de manier waarop DNB de geschiktheidstoetsing inricht?

Gepubliceerd: 30 januari 2014

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Ja, een pensioenfonds moet een functieprofiel opstellen voor beleidsbepalers binnen het fonds (artikel 100, lid 7 Pensioenwet en Beleidsregel geschiktheid 20121). Meestal kiest een pensioenfonds ervoor om onderscheid te maken tussen verschillende specifieke functieprofielen, op basis van de taakverdeling en/of commissies in het bestuur. Als er geen taakverdeling en/of commissies zijn, kan een pensioenfonds kiezen voor een generiek functieprofiel. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop DNB de geschiktheidstoetsing inricht, zie hierna.

Functieprofiel en geschiktheidstoetsingen

Meestal stelt een pensioenfonds een functieprofiel op voor haar beleidsbepalers met daarin per beleidsbepaler specifieke expertisegebieden, op basis van de taakverdeling en/of commissies in het bestuur. In dit geval richt DNB zich in de geschiktheidstoets op deze expertisegebieden, op voorwaarde dat de verschillende functieprofielen gezamenlijk de collectieve geschiktheid waarborgen.

Een pensioenfonds kan ervoor kiezen uitsluitend een generiek functieprofiel op te stellen, dus zonder specifieke aandachtsgebieden per beleidsbepaler, als er géén taakverdeling en/of commissies in het bestuur zijn. In deze situatie gaat DNB ervan uit dat elke beleidsbepaler alle expertisegebieden (zoals beleggingsbeleid, pensioenbeleid, financieel en risicobeleid) zodanig beheerst dat de beleidsbepaler in staat is om op ieder van deze expertisegebieden te voldoen aan de gestelde eisen voor kennis, vaardigheden en professioneel gedrag. Dit leidt dus tot een zwaardere geschiktheidstoets voor beleidsbepalers die op basis van een generiek functieprofiel worden voorgedragen.

______
1 Volgens de Beleidsregel Geschiktheid 2012, art. 1.6, lid 2, ii.

Ontdek gerelateerde artikelen