Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

01 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Een verzekeraar moet bij vergunningaanvraag en bij de uitoefening van haar bedrijf aan allerlei in de Wet op het financieel toezicht (Wft) verankerde eisen voldoen. Die eisen zijn gericht op het bevorderen van de soliditeit van de verzekeraars en daarmee ook op het beschermen van de belanghebbenden tegen het verliesrisico als gevolg van een tekortschietende solvabiliteit of liquiditeit. De Nederlandsche Bank (DNB) ziet erop toe dat een verzekeraar de wettelijke eisen naleeft.

De Wft en de daarop gebaseerde lagere regelgeving stelt aan een verzekeraar met name eisen omtrent de volgende onderwerpen:

 • de betrouwbaarheid van beleidsbepalers
 • de geschiktheid van beleidsbepalers
 • de integere bedrijfsvoering
 • de beheerste bedrijfsvoering
 • de uitbesteding van werkzaamheden
 • de rechtsvorm
 • de zeggenschapsstructuur
 • het minimum eigen vermogen
 • de toereikende solvabiliteit
 • de technische voorzieningen.

De eisen zijn in de lagere regelgeving nader uitgewerkt en betreffen allerlei operationele, technische en financiële aspecten van het bedrijf. Bij die nadere uitwerking is rekening gehouden met de verschillende risico’s die worden gelopen alsmede met verschillen in aard, omvang en complexiteit van verzekeraars. Voor zorgverzekeraars die de Zorgverzekeringswet uitvoeren bijvoorbeeld geldt een specifieke regeling voor het vaststellen van de solvabiliteitseis. De uitgewerkte eisen komen voor een groot deel voort uit de internationale harmonisatie van toezichteisen, oftewel via de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Sector(en)

 • Verzekeraars