Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

11 januari 2009 Toezicht

Financiële ondernemingen moeten over een vergunning beschikken om financiële producten te mogen aanbieden.

Artikel 1:107 Wft schrijft voor dat er een openbaar register is. Uit dat register moet kunnen worden opgemaakt vanaf welk tijdstip een financiële onderneming welke activiteiten mag verrichten. Tevens moet het register informatie bevatten over eventuele beperkingen die aan de activiteiten zijn gesteld alsmede over de staat waarin de financiële onderneming haar zetel heeft. Alle vergunninghoudende financiële ondernemingen zijn dus in dat register opgenomen.

Een financiële onderneming kan over meerdere vergunningen beschikken. In het register wordt aangegeven welke activiteiten een onderneming mag verrichten. Zo kan een bank zowel beschikken over een vergunning voor het aanbieden van bankproducten als verzekeringsproducten.

Daarnaast vermeldt het register ook financiële ondernemingen die over een ontheffing voor bepaalde artikelen uit de Wft beschikken.

Klik hier om deze ondernemingen terug te vinden

Sector(en)

  • Verzekeraars