Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

27 maart 2015 Toezicht Toezichtlabel Q&A

Vraag:

Mag een verzekeraar eigen vermogens bestanddelen die niet zijn genoemd in de regelgeving, meenemen bij de bepaling van het aanwezige solvabiliteitskapitaal (de zogenoemde “items not on the list”) en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Antwoord:

Ja, verzekeraars mogen vermogensbestanddelen die niet zijn opgenomen in het overzicht van vermogensbestanddelen dat in de artikelen 69, 72, 74, 76 en 78 van de Delegated Acts is vervat uitsluitend meenemen indien de beoordeling en indeling in tiers daarvan vooraf door de toezichthouder is goedgekeurd. Aanvragen voor goedkeuring kunnen vanaf 1 april 2015 bij de toezichthouder worden ingediend.

Wie aanvragen

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag hiervoor in te dienen.

Wanneer aanvragen

Solvency II biedt verzekeraars de mogelijkheid om vanaf 1 april 2015 een aanvraag in te dienen. Een zo vroeg mogelijke indiening vergroot de kans op een besluit vóór de start van Solvency II.

Wijze van aanleveren

Voor deze aanvraag is geen aanvraagformulier beschikbaar. Wel verzoeken wij u voor de wijze van indiening gebruik te maken van e-Line (zie Aanvragen algemeen).

Voordat u een aanvraag indient neemt u contact op met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordeling start met de volledigheidsbeoordeling, zodra het pakket volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan.

Regelgeving

De regelgeving is te vinden in de Solvency II Richtlijn, Delegated Acts (Chapter IV Own funds; meer specifiek artikel 79) en in de Guidelines on classification of own funds.

Besluit

Het besluit over goedkeuring moet door de toezichthouder genomen worden binnen een termijn van maximaal 3 maanden, die bij uitzondering te verlengen is tot 6 maanden.

sector

  • Verzekeraars