Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Pilaar 1: Eigen Vermogensbestanddelen die niet zijn opgenomen op de lijst

Q&A

Gepubliceerd: 23 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Vraag:

Mag een verzekeraar eigen vermogens bestanddelen die niet zijn genoemd in de regelgeving, meenemen bij de bepaling van het aanwezige solvabiliteitskapitaal (de zogenoemde “items not on the list”) en hoe kan een verzekeraar deze aanvraag indienen?

Ja, verzekeraars mogen vermogensbestanddelen die niet zijn opgenomen in het overzicht van vermogensbestanddelen dat in de artikelen 69, 72, 74, 76 en 78 van de Delegated Acts is vervat meenemen, maar alleen als dat vooraf door de toezichthouder is goedgekeurd.

Aanvrager

Het staat elke verzekeraar vrij om een aanvraag hiervoor in te dienen.

Aanvraag via Mijn DNB Toezichtsdiensten

Uw aanvraag kunt u indienen via het Mijn DNB Toezichtsdiensten. Daar vindt u het formulier “Ontheffing of Instemming voor verzekeraars". Daarin vult u de gegevens van uw instelling in en selecteert u vervolgens de aanvraag die u wilt doen.

Let op: voordat u een aanvraag indient, vragen wij u om contact op te nemen met uw toezichthouder.

Beoordeling

De beoordeling start met de volledigheidsbeoordeling. Zodra de aanvraag volledig wordt geacht, vangt de inhoudelijke beoordeling aan.

Regelgeving

De regelgeving is te vinden in de Solvency II Richtlijn, Delegated Acts (Chapter IV Own funds; meer specifiek artikel 79) en in de Guidelines on classification of own funds.

Besluit

Het besluit over goedkeuring moet door de toezichthouder genomen worden. Hiervoor staat een termijn van maximaal 3 maanden, die bij uitzondering te verlengen is tot 6 maanden.

Ontdek gerelateerde artikelen