Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

21 november 2019 Toezicht Toezichtlabel Q&A Toezicht

Vraag:

Welke aspecten zijn relevant voor de erkenning van het risicomitigerende effect van herverzekeringscontracten bij de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste volgens de StandaardFormule?

Antwoord:

Herverzekeringscontracten kunnen een belangrijk onderdeel vormen van het risicomanagement van een verzekeraar. Herverzekeren beperkt zich niet tot landsgrenzen, en het wereldwijd delen van risico’s kan verdienstelijk zijn. Een goed geconstrueerd herverzekeringscontract kan risico’s en daarmee ook het solvabiliteitskapitaalvereiste van een verzekeraar reduceren. Een herverzekeringscontract draagt risico’s over, maar introduceert ook tegenpartijkredietrisico. Dit risico manifesteert zich in kredietgebeurtenissen, zoals faillissement, afwaardering, etc. van de herverzekeraar. Voor reguliere, niet-complexe, herverzekeringscontracten zijn veel van de genoemde aspecten een vanzelfsprekendheid, maar voor minder reguliere, complexe constructies vragen deze aspecten extra aandacht van verzekeraars.

Bijgevoegd document met Q&A bevat een aantal aspecten die DNB relevant acht voor de erkenning van herverzekeringscontracten in de berekening van het solvabiliteitskapitaalvereiste.

Sector(en)

  • Verzekeraars