Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15 januari 2020 Toezicht Toezichtlabel Beleidsregel

De Beleidsregel geschiktheid 2012 (Beleidsregel) verduidelijkt wat de toezichthouder verstaat onder ‘geschiktheid’ en welke aspecten bij de toetsing van een beleidsbepaler in aanmerking worden genomen. De Beleidsregel verschaft daarnaast duidelijkheid over wanneer beleidsbepalers getoetst moeten of kunnen worden en welke informatie en antecedenten de toezichthouder hierbij meeweegt.

Laatste wijzigingen

Op 12 december 2019 is de Beleidsregel gewijzigd naar aanleiding van wijzigingen in Europese en nationale wet- en regelgeving en de inwerkingtreding van Europese richtsnoeren. Deze wijziging betreft geen volledige herziening en verandert niet het bestaande toetsingsbeleid van DNB en AFM, noch de reikwijdte of de doelgroep van dit toetsingsbeleid anders dan dat deze volgt uit de wetgeving.

Marktpartijen hebben de gelegenheid gehad om tussen 26 juni en 1 september 2019 te reageren op de voorgenomen wijzigingen. In onderstaand feedback statement zijn de kernpunten uit de ontvangen reacties puntsgewijs weergegeven alsmede een reactie van DNB en AFM hierop. De wijzigingen van de Beleidsregel staan genoemd in onderstaand Wijzigingsbesluit van 12 december 2019. De gewijzigde Beleidsregel is op 14 januari 2020 in de Staatscourant gepubliceerd en een dag na publicatie in werking getreden. De gewijzigde Beleidsregel is tevens in te zien via www.wetten.nl.

Documenten

sector

  • Aanbieders cryptodiensten
  • Banken
  • Beleggingsondernemingen
  • Pensioenfondsen
  • Premiepensioeninstellingen
  • Trustkantoren
  • Verzekeraars