Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

15 januari 2007 Toezicht Toezichtlabel Factsheet

Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties

In het Convenant bestuurlijke boeten en strafrechtelijke sancties is de afstemmingsprocedure vastgelegd over de keuze tussen oplegging van een bestuurlijke boete, het ter openbare kennis brengen van feiten of strafrechtelijke afdoening bij bepaalde overtreding van de financiële wetgeving.

Vervolgens is Convenant ter voorkoming van ongeoorloofde samenloop van bestuurlijke en strafrechtelijke sanctiesin 2009 vastgelegd.

Voor overtreding van sommige bepalingen van financiële wetgeving kan er namelijk zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete worden opgelegd dan wel een feit ten openbare kennis worden gebracht. Onderlinge afstemming is van belang omdat het una via-beginsel bepaalt dat zodra een bestuurlijke boete is opgelegd strafvervolging ter zake van hetzelfde feit niet meer mogelijk is.

Omgekeerd bepaalt het una via-beginsel dat een bestuurlijke boete ter zake van dat feit niet meer opgelegd kan worden als een strafvervolging is ingesteld en het onderzoek ter terechtzitting een aanvang heeft genomen, dan wel het recht tot strafvervolging is vervallen omdat belanghebbende aan de hem gestelde voorwaarden heeft voldaan.

Naast de Nederlandsche Bank N.V., zijn het Openbaar Ministerie, de Stichting Autoriteit Financiële Markten, de Minister van Financiën en de Belastingdienst FIOD/ECD partij bij dit convenant.

Sector(en)

 • Aanbieders cryptodiensten
 • Afwikkelondernemingen
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Beleggingsondernemingen
 • Betaalinstellingen
 • Clearinginstellingen
 • Elektronischgeldinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Premiepensioeninstellingen
 • Trustkantoren
 • Verzekeraars
 • Wisselinstellingen