Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

DNB beleid opties en discreties banken

Factsheet

De Europese regelgeving voor banken (CRD, CRD, LCR DR) bevat diverse bepalingen die de toezichthouder discretionaire ruimte bieden bij de toepassing of invulling van wettelijke vereisten. In dit factsheet licht DNB toe hoe zij invulling geeft aan deze opties en discreties.

Gepubliceerd: 26 april 2017

Laatste update: 02 december 2022

Bekijk eerdere versies in het archief

Opties en discreties met generieke toepassing

Ten aanzien van een aantal opties en discreties heeft DNB besloten tot een generieke toepassing. Deze generieke toepassing is vastgelegd in de Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR. Bij de uitoefening van deze opties en discreties neemt DNB waar relevant de Richtsnoeren van de ECB in acht (Richtsnoer (EU) 2022/508 en Richtsnoer (Eu) 2017/697 van de Europese Centrale Bank).

De Regeling specifieke bepalingen CRD en CRR bevat verschillende hoofdstukken met een wisselend toepassingsbereik. Hoofdstuk 2 bevat bepalingen met betrekking tot opties en discreties van macroprudentiële aard en is van toepassing op alle banken met zetel in Nederland. Hoofdstuk 3 bevat bepalingen met opties en discreties van microprudentiële aard en is enkel van toepassing op minder significante banken (LSIs) met zetel in Nederland.

Opties en discreties met case-by-case toepassing

Een relatief groot aantal opties en discreties leent zich niet voor een generieke toepassing. DNB beslist daarom op een case-by-case basis hoe zij invulling geeft aan deze opties en discreties. Daarbij neemt DNB de aanbevelingen van de ECB in acht (Aanbeveling (EU) 2022/13 en Aanbeveling (EU) 2017/10 van de Europese Centrale Bank). Concreet betekent dit dat DNB de ECB Guide on options and discretions available in Union law in acht neemt bij de toepassing van de case-by-case opties en discreties.

Downloads

Ontdek gerelateerde artikelen