Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Factsheet Prudentiële aandachtspunten bij aanvragen en in het doorlopend toezicht

Factsheet

Bij vergunningaanvragen, verklaringen van geen bezwaar en in het doorlopend toezicht kunnen beleggingsondernemingen en beheerders van een beleggingsinstelling geconfronteerd worden met prudentiële regelgeving die niet altijd op juiste wijze wordt geïnterpreteerd.

Gepubliceerd: 04 mei 2023

Bekijk eerdere versies in het archief

Hierdoor kan de verlening van een vergunning of verklaring van geen bezwaar vertraging oplopen of zelfs het verkrijgen ervan in gevaar komen. Daarnaast kan dit in het doorlopend toezicht leiden tot een overtreding van wet- en regelgeving, als gevolg waarvan DNB handhavend kan optreden. Om dergelijke kwesties zoveel mogelijk te voorkomen is een presentatie gemaakt waarin de belangrijkste prudentiële aandachtspunten nader worden toegelicht. DNB verwacht dat dit duidelijkheid geeft over bepaalde vereisten waaraan beleggingsondernemingen en beheerders van een beleggingsinstelling moeten voldoen. Zie voor de presentatie onderstaande link.

Disclaimer

Voor een nadere toelichting op de status van deze uiting kunt u de Leeswijzer beleidsuitingen DNB raadplegen.