Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Good Practice en Q&A over de integratie van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in het risicomanagement van bobi’s

Good practice

DNB heeft een Good Practice opgesteld met handvatten voor de integratie van klimaatgerelateerde en milieurisico’s in de strategie, de governance, het risicomanagement en de informatieverschaffing van bobi’s. In een Q&A heeft DNB haar interpretatie gegeven van de wijze waarop bestaande wet- en regelgeving van toepassing is op het beheersen van klimaatgerelateerde en milieurisico’s door bobi’s.

Gepubliceerd: 09 december 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Klimaatgerelateerde en milieurisico’s kunnen een materiële financiële impact hebben op de soliditeit en de reputatie van Nederlandse beleggingsondernemingen, beheerders van instellingen voor collectieve belegging in effecten (“icbe’s”) en beheerders van beleggingsinstellingen (hierna gezamenlijk “bobi’s”). Gezien de potentiële impact van deze klimaatgerelateerde en milieurisico’s verwacht DNB dat bobi’s de invloed hiervan op hun risicoprofiel analyseren en beschrijven. Indien er sprake is van een materieel risico verwacht DNB dat bobi’s deze risico’s – zoals elk ander conventioneel risico - beheersen.

Gerelateerde wet- en regelgeving

  • IFD artikelen 24 t/m 29.
  • AIFMD artikel 15 en AIFM Uitvoeringsverordening (EU) Nr. 231/2013 (artikelen 38 t/m 56)
  • ICBE-Richtlijn (artikel 51) en ICBE-Uitvoeringsrichtlijn 2010/43 (artikelen 38 t/m 43)
  • Artikel 3:17 Wft en de uitwerking hiervan in het Besluit Prudentiële Regels Wft (Bpr)