Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD - Berekenen van K-AUM, K-CMH, K-ASA, K-COH en K-DTF

Factsheet

Berekenen van K-AUM, K-CMH, K-ASA, K-COH en K-DTF

In de tabbladen I 06.01 tot en met I 06.13 worden de details voor de berekening van de K-factoreisen opgevraagd. Deze moeten door Klasse 2 beleggingsondernemingen op kwartaalbasis worden ingevuld in de IFREP-rapportages. Hieronder wordt de gewenste berekening en de rapportagewijze behandeld. Ook wordt er een voorbeeld uitgewerkt.

Gepubliceerd: 13 juni 2024

Het betreft de volgende tabbladen in de IFREP-rapportage:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.
K-Factor Tabbladen
K-AUM (assets under management) I 06.01, I 06.02
K-CMH (client money held) I 06.03, I 06.04
K-ASA (assets safeguarded and administered) I 06.05, I 06.06
K-COH (client orders handled) I 06.07, I 06.08
K-DTF (daily trading flow) I 06.12, I 06.13

Bij het berekenen van de K-factoreis en het invullen van deze tabbladen, moet de rapporteur specifiek letten op de volgende twee zaken:

  1. De tabbladen met details (I 06.02, I 06.04, I 06.06, I 06.08 en I 06.13) hebben een maand vertraging: dit komt omdat men terugtelt vanaf de eerste werkdag van de rapportagemaand; en

  2. De tabbladen waar het voortschrijdende gemiddelde wordt berekend (I 06.01, I 06.03, I 06.05, I 06.07 en I 06.12) moeten worden geschaald met het aantal werkdagen in de maand.

Een kort voorbeeld is hieronder uitgewerkt met betrekking tot de K-COH om deze punten te verduidelijken: een Q1-rapportage met als referentiedatum 31 maart 2024. Houd er rekening mee dat dezelfde methodiek geldt voor de overige K-factoren.

Voorbeeld: Uitwerking K-COH voor Q1-rapportage 2024

Tijdlijn:

Swipe onderstaande tabel om meer kolommen te zien.

Maand
t

Maand
t-1
Maand
t-2
Maand
t-3
Maand
t-4
Maand
t-5
Maand
t-6
Maand
t-7
maart
2024
februari
2024
januari
2024
december
2023
november
2023
oktober
2023
september
2024
Augustus
2024
IFRIFD berekenen 01

Een Q1-rapportage met als referentiedatum 31 maart 2024 telt dus terug vanaf 1 maart 2024, zoals op de afbeelding hierboven te zien is. Het bedrag dat moet worden ingevuld op I 06.08 bij maand t-3 is dus de COH op 1 december 2023, enzovoort. Maar, de waarden die op I 06.07 moeten worden ingevuld bij maand t (maart 2024) zijn het gewogen gemiddelde, rekening houdend met het aantal werkdagen in de maanden waarover het voortschrijdende gemiddelde wordt berekend.

Rekenvoorbeeld met cijfers

Hieronder een concreet rekenvoorbeeld voor de K-COH voor de maand maart 2024. De volgende fictieve gegevens zijn relevant:

  • I 06.08 (COH, op 1 december 2023): € 20.000;
  • I 06.08 (COH, op 1 november 2023): € 30.000; en
  • I 06.08 (COH, op 2 oktober 2023): € 40.000.

Het aantal werkdagen in deze maanden waren als volgt:

  • 19 werkdagen in december 2023 (31 kalenderdagen);
  • 22 werkdagen in november 2023 (30 kalenderdagen); en
  • 22 werkdagen in oktober 2023 (31 kalenderdagen).

Het gewogen, voortschrijdende gemiddelde voor maand t (maart 2024) wordt berekend als volgt:

IFRIFD berekenen 02

Dus:

IFRIFD berekenen 03

Dit bedrag dient ingevoerd te worden op tabblad I 06.07 voor de maand t. Dezelfde waarde moet ook worden vermeld op tabblad I 04.00, rij 0070 of 0080, afhankelijk van of het om cash instrumenten of derivaten gaat, in kolom 0010. De K-factoreis wordt dan berekend door dit bedrag te vermenigvuldigen met de bijbehorende coëfficiënt (0,1% voor cash instrumenten en 0,01% voor derivaten) en wordt gerapporteerd op hetzelfde tabblad en dezelfde regel op kolom 0020.