Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

IFR/IFD – Marktrisico

Q&A

Vraag:

Hoe kan een beleggingsonderneming goedkeuring vragen voor een model op basis waarvan een eigen delta wordt berekend?

Gepubliceerd: 06 december 2021

Bekijk eerdere versies in het archief

Antwoord:

Op grond van artikel 22, sub a, IFR jo artikel 329, eerste lid, CRR, artikel 352, eerste lid, CRR en artikel 358, derde lid CRR mag een beleggingsonderneming op basis van een passend model een eigen delta berekenen voor OTC-opties of indien de delta van de betrokken beurs niet beschikbaar is, mits de bevoegde autoriteit daarvoor toestemming heeft verleend. Beleggingsondernemingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen bij DNB, waarbij de volgende informatie dient te wordt bijgevoegd:

 1. Een door het bestuur ondertekend verzoek om toestemming voor het bovenstaande;

 2. Aanvraagspecificatie:
  1. Beschrijving hoe de instelling voldoet aan artikel 329, artikel 352 en/of artikel 358 CRR: Overzicht van financiële instrumenten / instrumentgroepen waarvoor geen delta’s beschikbaar zijn en waarvoor toestemming wordt gevraagd.
  2. Per instrument(groep) welk model gebruikt wordt voor de berekening van de eigen delta.
  3. Model governance: welke afdelingen dragen de verantwoordelijkheid voor de berekening, validatie en monitoring van het model (voor de berekening van de eigen delta)?

 3. Modelomschrijving:
  1. Een beschrijving van het model.
  2. Assumpties van het model (constante volatiliteit? Europees/Amerikaans, etc.).
  3. Relevante overige inputs / variabelen.

 4. Modelvalidatie:
  1. Beargumenteerde validatiestrategie.
  2. Welke data gebruikt zijn voor eventuele tests.
  3. Welke onderliggende waarden gebruikt worden bij de validatie.
  4. Kritische beschouwing van de validatieresultaten (hierin dient een toelichting gegeven te worden op verschillen met een benchmarkmodel).
  5. Beleggingsmandaat of vergelijkbaar document waarin beschreven wordt in welke producten de aanvrager handelt, een beschrijving van de procedure(s) ter handhaving van het mandaat en de procedures die gelden wanneer van dit mandaat wordt afgeweken.

Beleggingsondernemingen die al eerder toestemming van DNB hebben gekregen voor het gebruik van eigen delta’s onder artikel 329, eerste lid, CRR, artikel 352, eerste lid, CRR en/of artikel 358, derde lid CRR hoeven hiervoor niet opnieuw goedkeuring aan te vragen bij inwerkingtreding van de IFR.

Ontdek gerelateerde artikelen