Verouderde browser

U gebruikt een verouderde browser. DNB.nl werkt het beste met:

Collectieve Waarde overdracht bij liquidatie

Factsheet

Een pensioenfondsbestuur dat tot liquidatie van het pensioenfonds over wil gaan, moet het liquidatieproces zorgvuldig en adequaat uitvoeren.

Gepubliceerd: 05 november 2019

Bekijk eerdere versies in het archief

Het voornemen om een pensioenfonds te liquideren en de bestaande pensioenaanspraken en –rechten over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder is een ingrijpend besluit en een ingewikkeld proces. Dat voornemen of besluit tot liquidatie van een pensioenfonds heeft ook impact op de uitvoering door een pensioenfonds. DNB verzoekt u daarom vroegtijdig te melden dat een pensioenfonds voornemens is te liquideren. DNB verwacht dat een pensioenfonds voor het gehele liquidatieproces een plan van aanpak opstelt.

Uiteindelijk zal een pensioenfonds de collectieve waardeoverdracht (CWO) bij DNB moeten melden. DNB heeft de bevoegdheid om de CWO te verbieden. Een melding van een voorgenomen liquidatie en/of een collectieve waardeoverdracht dient u in te dienen via het Digitaal Loket Toezicht (DLT)

Hieronder kunt u de toelichtingen op de meldingsformulieren vinden:

Als u nog verdere vragen heeft dan bespreken wij die graag met u. Neem daarvoor telefonisch contact op met uw toezichthouder. U kunt uw vragen ook stellen via cwo@dnb.nl

Ontdek gerelateerde artikelen